ҚР Үкіметінің Қаулылары

1. Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру     стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23   тамыздағы № 1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысы

2. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы
(2014 жылғы 19 желтоқсандағы №1332 өзгерістермен)

3. Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №77 қаулысы
(2013 жылғы 31 желтоқсандағы №1487 өзгерістермен)

4. Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы №1270 қаулысы