Мектепалды даярлық: тәрбие және оқыту мазмұнын жаңарту

Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың басым бағыттары