+A A -A
Қазақша Русский

Әдіснамалық әзірлемелер

 1. БАЛАЛАРДЫҢ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДЫҚ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР (ZIP 154 Kb)
 2. Covid-19 бойынша карантиндік және посткарантиндік кезеңдерде мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысын қалпына келтіру (PDF 7085 Kb)
 3. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ДАМУ ДЕҢГЕЙЛЕРІН БАҚЫЛАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР (ZIP 581 Kb)
 4. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепалды даярлық сыныптарында тәрбиелеу-білім беру процесін ұйымдастыру бойынша ұсынымдар (DOCX 21 Kb)
 5. «БАЛАҚАЙЛАР МЕКТЕБІ» МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КУРСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ» ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 6. ҮЙ ТӘРБИЕШІЛЕРІ ИНСТИТУТЫН (ӘЛЕУМЕТТІК БАЛА КҮТУШІ) ЕНГІЗУ, ОНЫҢ ІШІНДЕ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДЫҢ ШТАТТЫҚ КЕСТЕСІНЕ ЕНГІЗУ» ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАРЫ
 7. БАЛАНЫҢ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДЫҒЫ БОЙЫНША АТА-АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ
 8. «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ИКТ-ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ» ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАРЫ
 9. «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ОҚУ ІС-ӘРЕКЕТІ ПРОЦЕСІНДЕ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДА ЭКСПЕРИМЕНТТІК ӘРЕКЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 10. ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДА ӘЛЕУМЕТТІК ДАҒДЫЛАР МЕН ӨЗБЕТІНШЕ ҮЙРЕНУ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТАТЫН БАҒДАРЛАМА
 11. ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ИГЕРУ БОЙЫНША БАЛАЛАРДЫҢ БІЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДАМУЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 12. АТА-АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН «БАЛАЛАРДЫҢ ТҮРЛІ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕ ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІН ДАМЫТУДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ» ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ
 13. ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДА ӘЛЕУМЕТТІК ДАҒДЫЛАР МЕН ӨЗБЕТІНШЕ ҮЙРЕНУ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТАТЫН БАҒДАРЛАМАСЫНА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ
 14. ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДА ӘЛЕУМЕТТІК ДАҒДЫЛАР МЕН ӨЗ БЕТІНШЕ ҮЙРЕНУ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТАТЫН СТАНДАРТ
 15. ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ СЕНСОМОТОРЛЫҚ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
 16. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ЖАСТА ҚҰРАСТЫРУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 17. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БІЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДАМУЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ
 18. «ОТБАСЫ KZ» ПОРТАЛЫНДА ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕ ЖАСТАН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 19. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОРТА ЖӘНІ ЕСТИЯР БАЛАЛАРЫНА АРНАЛҒАН РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚОЙЫЛЫМДАРДЫҢ СЦЕНАРИЙЛЕРІН ӘЗІРЛЕУ
 20. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАР МЕН ЦИКЛОГРАММАНЫ ҚҰРАСТЫРУ
 21. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ЖАҒДАЙЫНДА БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ НЕГІЗДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
 22. ТҮРЛІ ЖАС ТОП ТОПТАРЫНДА БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАРЫ
 23. БАЛАЛАР ЖАРАҚАТЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ
 24. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БІЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДАМУЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ
 25. «ДРАМА» ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ОҚУ ҚЫЗМЕТІ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
 26. «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ОҚУ ҚЫЗМЕТІНДЕ ІЗДЕНУ-ЭКСПЕРИМЕНТТІК ӘРЕКЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
 27. «МӘҢГІЛІК ЕЛ ТАҒЫЛЫМЫ» ХРЕСТОМАТИЯСЫ
 28. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ЖАҒДАЙЫНА ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ БЕЙІМДЕУ
 29. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА БАЛАЛАРДЫҢ ЖОБАЛАУ ЗЕРТТЕУ ӘРЕКЕТІ
 30. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДААТА-АНАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСТЫҢ ТҮРЛЕРІ
 31. СЮЖЕТТІ-РӨЛДІК ОЙЫН- МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДАҒЫ ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ӘРЕКЕТТІҢ АЛҒАШҚЫ САТЫСЫ
 32. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДЫҢ ЖАС ТОПТАРЫНДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ОҚУ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУ
 33. БАЛАЛАР ӘНДЕРІНІҢ ЖИНАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАРЫМЕН БІРГЕ
 34. ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ИГЕРУ БОЙЫНША БАЛАЛАРДЫҢ БІЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДАМУЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 35. «ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ – МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ НЕГІЗДЕРІ» ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 36. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУДЫҢ ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ІСКЕ АСЫРУДА ӨТПЕЛІ ТАҚЫРЫПТАРДЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 37. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫ ТАЛАПТАРЫН САҚТАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 38. МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ТОПТАРЫ МЕН СЫНЫПТАРЫНА 5-6 (7) БАЛАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР
 39. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 40. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ХРЕСТОМАТИЯ
 41. 2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНДА МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ТӘРБИЕЛЕУ-ОҚЫТУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 42. МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 43. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ ҮШІН АВТОМАТТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 44. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕЛЕУ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ МӘНМӘТІНІНДЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 45. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ӘРЕКЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
 46. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДЫҢ ЖАЗҒЫ САУЫҚТЫРУ КЕЗЕҢІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
 47. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫММЕН ҚАМТЫЛМАҒАН АТА-АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА
 48. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламасына әдістемелік нұсқаулық
 49. Мектепке дейінгі ұйымдарда шетел тілдерін үйрету бойынша бағдарлама
 50. Мектепке дейінгі ұйымдарға инновациялық технологиялар мен әдістерді енгізу бойынша бағдарлама
 51. Тәрбиелеу-оқыту барысында инновациялық технологияларды интерактивтік жабдықтар негізінде қолдану әдістері
 52. Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік тілді үйрету
 53. Зияткерлік сайыстар, байқаулар мен олимпиадалар ұйымдастыру мен өткізу бойынша республикалық байқау туралы ереже
 54. Балаларды ерте жастан дамытуға арналған тәрбиелеу-оқыту процесін ұйымдастыру бойынша әдістемелік құрал
 55. Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру бойынша бағдарлама
 56. Мектепке дейінгі ұйымдар мен педагогикалық қызметкерлердің аттестаттауын ұйымдастыру туралы әдістемелік ұсынымдар
 57. Балаларды ерте жастан дамытуға арналған заттық-дамытушы ортаны ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар
 58. Интерактивтік технология негізінде флипчарт-сабақтарды қолдану
 59. Мектепке дейінгі ұйымда инклюзивтік білім беру
 60. «Балабақша – мектеп − колледж − ЖОО» мемлекеттік тілді үздіксіз оқыту жүйесінің «Балабақшадағы қазақ тілі» (а-0)
 61. «Менің елім – менің жерім» мектепке дейінгі жастағы балаларды патриоттық тәрбиелеу (а-0)
 62. Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиелеу-оқыту жұмысында инновациялық технологияларды енгізудің талаптары
 63. Әнші балапан
 64. «Тәй-тәй, балапан!»
 65. Мектепке дейінгі ұйымдарда тілдердің үштұғырлығын дамыту
 66. Балаларды толық күн болатын шағын орталықтарда тәрбиелеу мен оқыту
 67. Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтарына арналған үштұғырлы тілдер курсы
 68. Мектепке дейінгі ерте жастағы балаларға арналған «Алғашқы қадам» бағдарламасына «Жыл бойғы мерекелер»
 69. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жұмыстарына заманауи білім беру бағдарламалары мен технологияларын енгізу
 70. Мектепке дейінгі ұйымдардағы тамақтануды ұйымдастыру және қадағалау
 71. «Біз мектепке барамыз» мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту бағдарламасына «Жыл бойғы мерекелер»
 72. Мектепалды жастағы балаларға шахмат ойынын үйрету
 73. Мектепке дейінгі ұйымдарда ата-аналармен жұмыс формалары мен заманауи модельдері
 74. 12 жылдық білім беруге көшуде мектепалды даярлық топ балаларын психологиялық-педагогикалық қолдау
 75. Ата-аналарға арналған консультациялық пункттің қызметін ұйымдастыруға қойылатын талаптар
 76. Мектепке дейінгі ұйымдарда үш тілдегі жазбаларды, телефон арқылы диалог, теле-бейне бұрыштардағы жаттығуларды, аудиожазбаларды тыңдау кабинеттерін ашуға қойылатын талаптар
 77. Үш тілдегі дидактикалық ойындар жинағы
 78. Мектепке дейінгі ұйымдардың ғимараттары және жер телімдерін безендіруге қойылатын талаптар
 79. Ерте жастағы балаларды дамыту және әлеуметтендіру мәселелері бойынша ата-аналарға арнлған әдістемелік ұсынымдар
Яндекс.Метрика